ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ

home-img2

Διατροφή για αθλητές: Η αθλητική διατροφή αλλά και η διατροφή ενός ασκούμενου ανθρώπου αποτελεί έναν ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο, ο οποίος, μάλιστα, εξελίσσεται ταχύτατα και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη φυσική κατάσταση αλλά και την απόδοση των αθλητών, επαγγελματιών και μη. Δεδομένης της αυξημένης φυσικής δραστηριότητας των αθλητών και ασκούμενων ατόμων, οι ενεργειακές τους απαιτήσεις είναι αυξημένες, όπως επίσης και οι ανάγκες για συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, ενώ η διατροφή τους είναι απόλυτα «εξαρτημένη» από το είδος του αθλήματος και το προπονητικό πρόγραμμα που ακολουθούν.

Στο κέντρο μας, αξιολογούμε κάθε αθλητή ατομικά, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης, ενώ δίνεται και η δυνατότητα «γενετικής αξιολόγησης» με σκοπό την πλήρη εξατομίκευση της εκάστοτε παρέμβασης. Για τη σύνταξη του ατομικού διατροφικού πλάνου λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν και καθορίζουν τις ανάγκες ενός αθλητή (ή ασκούμενου). Αυτές είναι: η ηλικία, το φύλο, το βάρος, το ύψος, η σύσταση του σώματος, το άθλημα με το οποίο ασχολείται και οι ενεργειακές του απαιτήσεις, η συχνότητα και το είδος των προπονήσεων, οποιαδήποτε επιπλέον δραστηριότητα, οι προσωπικές προτιμήσεις και συνήθειες, η ψυχολογία, ο στόχος του κάθε αθλητή, και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο δεδομένο κρίνουμε ότι μπορεί εν δυνάμει να επηρεάσει τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση του ατόμου.

Η πλήρης διατροφική υποστήριξη και παρακολούθηση των αθλητών περιλαμβάνει αξιολόγηση της σύστασης του σώματός τους και της αντιλαμβανόμενης βελτίωσης όσον αφορά στην απόδοση της προπόνησης και τη συνολική σωματική τους κατάσταση έπειτα από κάθε διατροφική παρέμβαση. Σε κάθε συνεδρία, λαμβάνονται υπόψη όλα τα νέα δεδομένα και το πλάνο διατροφής αναπροσαρμόζεται στον επόμενο στόχο.

Διατροφή Αθλητών
ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+