Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Υπηρεσίες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

home-img2

Η ανάλυση σύστασης σώματος, γνωστή και ως λιπομέτρηση, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο οποιασδήποτε διατροφικής παρέμβασης, καθώς μπορεί να μας δείξει ανά πάσα στιγμή την αναλογία των «συστατικών» του σώματός μας (λιπώδης και μυϊκός ιστός, πρωτεΐνες, νερό) και κατ’ επέκταση τις μεταβολές που μπορεί να προκληθούν σε αυτά έπειτα από κάποια παρέμβαση (διατροφική, φαρμακευτική, φυσικής δραστηριότητας κ.α.).

Με πιο απλά λόγια, η λιπομέτρηση είναι μια μέθοδος μέσω της οποίας μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια «από τι είναι φτιαγμένο το σώμα μας». Πιο αναλυτικά, βασίζεται στη μέθοδο της Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης (Bioelectrical Impedance), δηλαδή στην αντίσταση που παρουσιάζουν οι διάφοροι ιστοί (π.χ. λιπώδης, μυϊκός κ.α.) στο ηλεκτρικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι ιστοί που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, το οποίο είναι και εξαιρετικά αγώγιμο στοιχείο (π.χ. μύες), παρουσιάζουν μικρότερη αντίσταση (εμπέδηση) από τους άνυδρους ιστούς (π.χ. λίπος). Η διαφορετική αυτή απόκριση των ιστών στο ηλεκτρικό ρεύμα, καταγράφεται από ειδικά μηχανήματα-αναλυτές και έπειτα από σύνθετους, αυτόματους υπολογισμούς μας δίνεται η συνολική σύσταση του σώματος κατά τη δεδομένη στιγμή της μέτρησης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Στο κέντρο μας, χρησιμοποιούμε τον Αναλυτή Inbody 270, ο οποίος λειτουργεί με τη μέθοδο SMF-BIA (Tαυτόχρονη Πολυσυχνοτική Εμπέδηση). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη διοχέτευση όλων των συχνοτήτων και έτσι δεν επηρεάζονται από την διαρκή κίνηση των υγρών του σώματος. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει κατά πολύ την ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα μειώνει την ανάγκη για διορθώσεις που αφορούν στο φύλο, την ηλικία και άλλους παράγοντες. Επιπλέον, ο αναλυτής Inbody 270 δίνει τη δυνατότητα «τμηματικής ανάλυσης», δηλαδή μέτρησης της άλιπης και λιπώδους μάζας σε κάθε τμήμα του σώματος ξεχωριστά (άνω και κάτω άκρα και κοιλιακή χώρα). Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε όχι μόνον το συνολικό σωματικό λίπος και την άλιπη μάζα αλλά και την ακριβή τους κατανομή στα διάφορα σημεία του σώματος.

image with the machine InBody 270

Η μέτρηση γίνεται στο χώρο μας μέσω μιας απλής και ανώδυνης διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει το απλό «πιάσιμο» δύο χειρολαβών του αναλυτή ώστε να δημιουργηθεί ένα κλειστό κύκλωμα ρεύματος. Διαρκεί μόλις μερικά δευτερόλεπτα, ενώ το άτομο στο οποίο γίνεται η μέτρηση έχει τη δυνατότητα να βλέπει εκείνη την ώρα το αποτέλεσμα σε ηλεκτρονική οθόνη.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, εκτυπώνεται αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων της μέτρησης, στην οποία και στηρίζεται η εκάστοτε διατροφική παρέμβαση (εάν απαιτείται). Επιπλέον, σε κάθε επόμενη μέτρηση υπάρχει η δυνατότητα να αποτυπωθεί η πρόοδος του κάθε εξεταζόμενου, μέσω ειδικών γραφημάτων. Έτσι, όχι μόνο γίνεται σωστή παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε εξεταζόμενου, αλλά παράλληλα, μας δίνεται η δυνατότητα να προσαρμόσουμε εκ νέου το εκάστοτε πρόγραμμα διατροφής, στοχεύοντας στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος αναλυτής δίνει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Icon showing a fork and a spoon
ΓΕΥΜΑ

Να μην έχει καταναλωθεί κάποιο γεύμα 3-4 ώρες πριν τη μέτρηση.

Icon showing excercise
ΑΣΚΗΣΗ

Να μην έχει προηγηθεί έντονη άσκηση την προηγούμενη ημέρα.

Icon with a cup of coffee
ΚΑΦΕΪΝΗ

Να μην έχει καταναλωθεί καφές 3-4 ώρες πριν τη μέτρηση (ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα/σκεύασμα περιέχει καφεΐνη).

Icon showing meds
ΦΑΡΜΑΚΑ

Η λήψη ορισμένων φαρμάκων καθώς επίσης και η έμμηνος ρύση στις γυναίκες, μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης.

icon with a glass of wine
ΑΛΚΟΟΛ

Να μην έχει καταναλωθεί αλκοόλ κατά προτίμηση 24 ώρες πριν τη μέτρηση.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

& ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

home-img2

Πέραν της ανάλυσης σύστασης σώματος, ο αναλυτής Inbody 270 δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης πολλαπλών παραμέτρων που αφορούν στο μεταβολισμό και τη συνολική υγεία του εξεταζόμενου. Έτσι, μπορεί να προσδιοριστεί ο Βασικός Μεταβολισμός, η αναλογία μέσης/γοφών, καθώς επίσης και το επίπεδο σπλαγχνικού λίπους, παράμετροι οι οποίες μας ενδιαφέρει να βελτιωθούν μέσω της εκάστοτε διατροφικής παρέμβασης και να βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα με σκοπό τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Ιδιαίτερα ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (Basal Metabolic Rate – BMR), μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη μεταβολή της σύστασης του σώματος έπειτα από οποιαδήποτε διατροφική παρέμβαση ή/και παρέμβαση στη φυσική δραστηριότητα του ατόμου. Επομένως, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες σωματομετρικές παραμέτρους, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την πρόοδο του εξεταζόμενου και μας καθοδηγεί ως προς τις προσαρμογές του εκάστοτε πλάνου διατροφής.
Διατροφολόγος – Διαιτολόγος Θεσσαλονίκη