Διαιτολόγος Online

Υπηρεσίες

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ONLINE

home-img2

Στο κέντρο διατροφής nutrIDeal, δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών online, κυρίως για άτομα που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης ή εκτός Ελλάδος. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω skype ή/και τηλεφωνικώς, προκειμένου να ληφθεί το πλήρες ιατρικό και διαιτολογικό ιστορικό, να τεθούν οι επιθυμητοί στόχοι και να συζητηθούν πιθανές απορίες σχετικά με το πλάνο διατροφής και τον τρόπο υλοποίησής του.

Η πρώτη online συνεδρία διαρκεί περίπου 50 λεπτά και περιλαμβάνει τη διατροφική αξιολόγηση, καθώς επίσης και τη λήψη αναλυτικού ιατρικού και διαιτολογικού ιστορικού (εκτίμηση συνολικής κατάστασης της υγείας, εκτίμηση φυσικής δραστηριότητας, εντοπισμός διατροφικών αλλεργιών/ασθενειών κ.α.).  Έπειτα από συζήτηση σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου και τις προσδοκίες του, καθορίζεται ο επιθυμητός στόχος, με βάση τον οποίο συντάσσεται δεκαπενθήμερο πλάνο διατροφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή διεξαγωγή των online συνεδριών είναι να γνωρίζουμε το ακριβές σωματικό βάρος και το ύψος σας, ώστε να συνταχθούν τα εξατομικευμένα διαιτολόγια και να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία σας από τη μία συνεδρία στην άλλη. Το σωματικό βάρος θα πρέπει να μετράται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν κατά την πρώτη συνεδρία, έτσι ώστε να γίνεται σωστά η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε διατροφής.

Δείτε περισσότερα σχετικά με Διαιτολόγος Θεσσαλονίκη.